top of page
Therapie2.jpg

Therapie

De 3 tomatis wetten

Het gehoor heeft invloed op de geluidskwaliteit van de stem. Tot deze conclusie kwam de Parijse nko-arts Prof. Tomatis. Twee volledig verschillende werkvelden hebben hem ertoe gebracht om zich intensief te gaan bezighouden met dit onderwerp.

Al in de jaren '40 van de vorige eeuw heeft hij de gehoordrempel van de werknemers van de Franse luchtmacht (SFECMAS) vastgelegd. De werknemers waren blootgesteld in de vliegtuighallen aan extreem lawaai. Naast de gehoorproblemen viel het Tomatis ook op dat er problemen waren met de stem en expressie.

Operazangers, die in zijn praktijk kwamen, kloegen ook over stemproblemen. Ze werden blootgesteld aan hoge geluidsniveaus door hun eigen zang of begeleidende orkesten.

Tomatis voerde een reeks baanbrekende experimenten uit. Hij onderzocht nauwkeurig de correlatie tussen de stem en het gehoor. Zijn resultaten werden uiteindelijk bevestigd door Raoul Husson in 1957 en wetenschappelijk erkend door de Parijse Universiteit de “Sorbonne”. De onderzoeker ontwikkelde op die manier zijn " drie Tomatis wetten".

 

 

1. De stem bevat alleen de frequenties van de boventonen die het oor kan waarnemen.

2. Krijgt het oor de kans om frequenties die het volstrekt niet of niet goed hoort, opnieuw correct waar te nemen, dan vloeien deze frequenties onmiddellijk en onbewust weer over in de stem.

3. Akoestische stimulering die gedurende een bepaalde tijd wordt herhaald, leidt tot een definitieve verandering van het gehoor en dus van de stemvorming.

bottom of page