top of page
Therapie2.jpg

Therapie

Waarom gebruiken we de moederstem

Het principe van de hersenstimulatie bestaat erin dat de fasen van de gehoorontwikkeling opnieuw worden doorlopen, om te komen tot een storingsvrije integratie van gehoor en evenwicht.

Omdat de foetus in de baarmoeder volgens Prof. Tomatis in de eerste plaats de hoge frequenties van de moederstem hoort, worden eerst de diepe frequenties toenemend versterkt uit de muziek gefilterd. Prof. Tomatis’ theorie over de moederstem wordt bevestigd in de wetenschappelijke studie van de universiteit van Stanford: “Neural circuits underlying mother’s voice perception predict social communication abilities in children”.

Na de “akoestische terugvoering” naar het prenatale luisteren wordt het gehoor zoals in het moederlichaam herhaald. De muziek of de moederstem bevat frequenties hoger dan 6000/8000 Hertz. Vooral deze fase waarin de hoge frequenties worden gefilterd, lokt bij kinderen vaak psychische processen uit. Zo kan het kind versterkt de nabijheid van de moeder verlangen, of gedrag vertonen waarvan vermoed werd dat het al geruime tijd tot het verleden behoorde.

Naar analogie met de geboorte heeft men het over de “akoestische geboorte”, wanneer in de volgende fase de lage frequenties stapsgewijs weer worden opgenomen, tot de stem of de muziek uiteindelijk ongefilterd, en dus “normaal”, wordt waargenomen. Dit proces komt neer op de overgang van de gefilterde akoestische waarnemingen in het vruchtwater van de baarmoeder naar de geluidsoverdracht in de lucht. Alle fasen tot aan het einde van de akoestische geboorte behoren tot het passieve gedeelte van de therapie.

Wanneer de moederstem niet beschikbaar is (adoptie – overlijden- …) kan Mozart muziek ingezet worden als non-emotionele moederstem. De muziek van Mozart leent zich uitstekend daartoe, zoals beschreven in het boek van Prof. Tomatis: “Pourquoi Mozart”. Mozart muziek is bijzonder rijk aan hoge frequenties , wat nodig is om veel effect te verkrijgen. Bovendien is het ritme van de muziek hetzelfde als het ritme van de hartslag van een foetus.

De nieuw gemaakte hersenverbindingen van de passieve fase, worden in de realiteit omgezet tijdens de actieve fase. Kinderen lezen luidop in een microfoon uit een boek, ze spreken woorden of zinnen na, of ze zingen. Bij het aanleren van een vreemde taal, dompelen we de persoon onder in een ‘klankbad’ om het oor en de hersenen ‘open te zetten voor de frequenties van die bepaalde taal. Afhankelijk van de probleemstelling komen ook oefeningen met logopedisten en motorische oefeningen aan bod.

bottom of page