top of page

Research

Brain mapping

Je kunt alleen iets behandelen wat je kan ook kan zien, dacht Jozef Vervoort en kocht in 1997 het eerste Brain Mapping apparaat, origineel ontwikkeld door de Harvard universiteit in Boston, Massachusetts in de Verenigde Staten. 

 

Met deze "landkaart van de hersenen" kan men de functies van de hersenen meten en in kleur op papier zetten. De reacties op aangeboden geluiden en visuele stimuli worden gemeten en geëvalueerd. Vooral de zoektocht naar trage golven is belangrijk en de directe omgeving van langzame en snelle golven, die tot een grote innerlijke onrust leiden.


De Belgische neuroloog Werner Van den Bergh van de Universiteit van Leuven kwam met een autistisch kind bij Atlantis, dat erg agressief was en niet sprak. Van den Bergh had gehoord van de luistertherapie in Sint-Truiden en hoopte het kind en de ouders te helpen. Tussen de documenten van de jongen bevonden zich ook gekleurde afdrukken van zijn hersenactiviteit.


Jozef Vervoort wierp een blik op de documenten van de autistische jongen en realiseerde zich snel waar hij met de luistertherapie moest starten. Hij besloot zelf een Brain Mapping apparaat aan te schaffen voor het instituut om nog intensiever te kunnen werken met de functies van de verschillende gebieden van de hersenen. Het werd hem snel duidelijk dat hij functionele aandoeningen op een gerichte manier kon behandelen en de resultaten optimaal in de luistertherapie kon implementeren.

Atlantis high res-200.jpg

Vooral bij kinderen met autisme, epileptische aanvallen, hersenschade, zuurstoftekort bij de geboorte, dyslexie en niet-testbare personen, geven de Brain Mappings van de opgewekte potentialen waardevolle tips. "Zodra we een kind krijgen met deze ziektebeelden, raden we aan dat de ouders een Brain Mapping laten uitvoeren," zegt Jozef. Het kost 140 euro bij Atlantis en Mozart-Brain-Lab, en het feitelijk onderzoek duurt ongeveer een half uur. Het kind krijgt een muts op het hoofd waarop de elektroden aangesloten zijn. Aan het kind worden, via de koptelefoon, geluiden aangeboden, in verschillende toonhoogtes, frequenties en geluidsduur. De opgewekte potentialen wijzen op de geleidbaarheid van de zenuwwegen in de hersenen. Alleen de reacties van de testpersonen op geluiden en visuele stimuli zijn van belang.


Tot op heden hebben Jozef Vervoort en zijn team zo'n 10.000 onderzoeken gemaakt. In ongeveer 45 minuten worden de resultaten met de ouders besproken door Jozef en Astrid, zoals ook  de veranderingen die in de verdere luistertherapie zullen worden aangebracht. Het algemene doel van de gehele behandeling ligt in het harmoniseren van de verschillende hersengolven.


In 2005 is een nieuw apparaat gekocht, dat 's nachts regelmatig geupdate wordt via dataoverdracht en daarom altijd up-to-date is. Er is inmiddels, in samenwerking met professor Martien De Voight en de neurolooog Werner Van den Bergh,  een studie verschenen in het gerenommeerde Amerikaanse tijdschrift ‘Journal of Neurotherapy’, waar de Tomatis-methode zoals ze in Atlantis en MBL wordt toegepast  bewezen wordt aan de hand van de Brain Mappings.

brainmapping1.jpg
ABS2.png
bottom of page