top of page

Opleiding

Voor wie

De opleiding is vooral bedoeld voor artsen, psychologen, (ergo-, fysio-) therapeuten, spraaktherapeuten, muziektherapeuten, maar ook voor gezondheidstherapeuten en pedagogen (leraars, logopedisten,…). Er is voor andere geïnteresseerden ook een mogelijkheid om deel te nemen aan de opleiding, maar dan zonder het verkrijgen van een licentie. Deze licentie is een voorwaarde voor het uitoefenen van de methode en het verwerven en het bedienen van de gespecialiseerde apparatuur.

Indeling

In MBL bieden we Duitstalige, Franstalige en Engelstalige opleidingen aan. De opleiding is ingedeeld in een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor de verschillende taalgebieden is de opleiding anders georganiseerd. Nederlandstalige deelnemers zijn vaak meerdere talen machtig, waardoor het altijd lukt mee in te schuiven in een andere opleidingsgroep.

 

De Franse en de Duitse opleidingen bestaan allebei uit 5 weken theorie en 1 week praktijk. De theoretische weken zijn verdeeld over het jaar en de praktijkweek is op afspraak te organiseren met MBL. 

 

De Engelse opleiding bestaat uit twee keer drie weken. De theorie en de praktijk vallen hier samen. De avonden worden gevuld met praktische oefeningen, de opleiding met de apparatuur en het aanleren van de psychologische luistertest.

Kosten

Duits: 6 weken theorie, praktijk samengevoegd: 1.000,00 € per week (5 dagen per week, 8 uren per dag) – (verspreid over één jaar). – Logies niet inbegrepen.

 

Frans: 6 weken theorie, praktijk samengevoegd: 1.000,00 € per week (5 dagen per week, 8 uren per dag) – (verspreid over één jaar). – Logies niet inbegrepen.

 

Engels: 2 blokken van 3 weken theorie en praktijk: 3.000,00 € per blok van drie weken.

Extra seminaries of voortgezette opleidingen: 230,00 € per weekend. (inclusief 1 nacht), 260,00 € voor niet leden.

Accomodatie

MBL biedt haar cursisten voordelige overnachtingsmogelijkheden tijdens de opleidingen in verschillende categorieën: (bij al deze kamers is voor de cursisten het ontbijt in buffetvorm inbegrepen, en zijn bedlinnen en handdoeken ook voorzien)

Categorie I

  • 32,00 € per nacht: tweepersoonskamer met gemeenschappelijke keuken en badkamer.

  • 20,00 € per nacht: éénpersoonskamer met gemeenschappelijke keuken en badkamer.

 

Categorie II

  • 55,00 € per nacht: tweepersoonskamer in het hotel.

  • 30,00 € per nacht: éénpersoonskamer in het hotel.

 

 Door Corona is onze cafetaria helaas (tijdelijk) gesloten.

Examen

 

Op het einde van een opleidingsreeks, leggen de cursisten een schriftelijk en een mondeling examen af. Dit examen bestaat uit de interpretatie van een „blinde psychologische luistertest“, en de programmatie waarmee de cursist het geval zou behandelen.

 

Cursisten die in MBL opgeleid zijn krijgen na het succesvol afleggen van het examen een certificaat, waarop vermeld staat dat elke twee jaar een vervolmakingscursus gevolgd dient te worden. Op die manier garandeert MBL de kwaliteit van de centra in het netwerk, en staat het instituut garant voor elke therapeut die de opleiding gedaan heeft in MBL.

Betaling

MBL heeft via de beheerraad beslist een strikt betaalbeleid toe te passen, om de werking, continuïteit en solvabiliteit van het instituut te garanderen. Dit betekent dat minstens 50 % van de opleidingskosten bij inschrijving van de opleiding betaald dient te worden, bij wijze van bevestiging van deelname. 

 

Dit gebeurt op het volgende rekening nummer:

IBAN: BE 27 4536 3141 0173

BIC: KREDBEBB

 

De rest van het bedrag moet uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding op de rekening van MBL verschenen zijn. Enkel dan is de inschrijving geldig en kunnen we cursisten toelaten.

 

Bij afzegging tot zes weken voor aanvang, rekent MBL een behandelingskost van 10% van het opleidingsblok aan. In een periode korter dan zes weken bij de aanvangsdatum rekent MBL 50 % aan. Wanneer u zich afmeldt op minder dan een week voor aanvang, rekent MBL 90 % van de kosten aan.

ABS2.png
bottom of page