Informatie over de APF-training volgens Prof. Tomatis

Bij MBL ben je aan het juiste adres om je te scholen tot erkend APF therapeut. Jozef Vervoort, gedelegeerd bestuurder van het MBL instituut, is door professor Tomatis uitverkozen en uitverkoren om zijn levenswerk verder te zetten. Dit houdt in dat hij niet enkel de methode naar een hoger niveau moet brengen, maar ook dat hij zorgt voor de research, de verdere ontwikkeling van de therapie en vooral de opleiding van kwalitatief hoogstaande centra en idem therapeuten. Om die redenen is MBL opgericht als onderzoeks,- en vooral als opleidingscentrum.
Jozef en zijn team organiseren de opleidingen en hij neemt persoonlijk de supervisie voor zijn rekening op nadrukkelijke vraag van professor Tomatis zelf.
 
Jozef heeft bij het overlijden van de professor niet alleen die opdracht aanvaard, maar ook zijn geestelijke erfenis ontvangen; zijn boeken en zijn onderzoeksdocumenten, die momenteel terug te vinden zijn in het museum.
 
Wanneer iemand zich laat opleiden in MBL, is hij of zij zeker van de kwaliteit aangezien MBL trouw blijft aan wat Tomatis met de therapie wilde bewerkstelligen, op de correcte wijze.
 
Zie meer details
 
Voor wie?
De opleiding is onder andere gericht op artsen, psychologen, (ergo-, fysio-) therapeuten, spraaktherapeuten, muziektherapeuten, maar ook aan gezondheidstherapeuten en pedagogen (leraars, logopedisten,…). Er is voor andere geïnteresseerde deelnemers ook een mogelijkheid om deel te nemen aan de opleiding, maar dan zonder het verkrijgen van een licentie. Deze licentie is een voorwaarde voor het uitoefenen van de methode en het verwerven en het manipuleren van de gespecialiseerde apparatuur.
Indeling
In MBL bieden we duitstalige, franstalige en engelstalige opleidingen aan. De opleiding is ingedeeld in een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor de verschillende taalgebieden is de opleiding anders georganiseerd. Nederlandstalige deelnemers zijn vaak meerdere talen machtig, waardoor het altijd lukt mee in te schuiven in de anderstalige opleiding.
 
De Franse en de Duitse opleidingen bestaan allebei uit vier weken theorie en vier weken praktijk. De theoretische weken zijn verdeeld over het jaar en de praktijkweken zijn zelf te regelen. Twee van de vier praktijkweken worden in MBL afgelegd en de andere twee kunnen indien gewenst ook volbracht worden in een erkend centrum dat tot het MBL netwerk behoort en voldoende ervaring heeft.
 
De Engelse opleiding bestaat uit twee keer drie weken. De theorie en de praktijk vallen hier samen, waardoor de avonden gevuld worden met praktische oefeningen en de opleiding met de apparatuur en het aanleren van de psychologische luistertest.
Kosten
Duits: 4 weken theorie: 1.000,00 € per week (5 dagen per week, 8 uren per dag) – 4 weken praktijk: 500,00 € per week (verspreid over één jaar). – Logies niet inbegrepen.
 
Frans: 4 weken theorie: 1.000,00 € per week (5 dagen per week, 8 uren per dag) – 4 weken praktijk: 500,00 € per week (verspreid over één jaar). – Logies niet inbegrepen.
 
Engels: 3 weken theorie en praktijk – 3 weken theorie en praktijk: 3.000,00 € per blok van drie weken.
Extra seminaries of voortgezette opleidingen: 200,00 € per weekend. (inclusief 1 nacht en maaltijden)
Accomocatie – Prijzen uitsluitend voor opleiding
MBL biedt haar cursisten voordelige overnachtingsmogelijkheden tijdens de opleidingen in verschillende categorieën: (bij al deze kamers is voor de cursisten het ontbijt in buffetvorm inbegrepen, en zijn bedlinnen en handdoeken ook voorzien)
 
Categorie I
  • 50,00 € per nacht: tweepersoonskamer met gemeenschappelijke keuken en badkamer.
  • 30,00 € per nacht: éénpersoonskamer met gemeenschappelijke keuken en badkamer.
Categorie II
  • 70,00 € per nacht: tweepersoonskamer in het hotel.
  • 40,00 € per nacht: éénpersoonskamer in het hotel.
In onze cafetaria van het Atlantis instituut kan u ook een middagmaal bestellen van maandag tot zaterdag aan 7,00 €. Diner en op zondag kan u à la carte bestellen.
Examen
Op het einde van een opleidingsreeks, leggen de cursisten een schriftelijk en een mondeling examen af. Dit examen bestaat uit de interpretatie van een „blinde psychologische luistertest“, en de programmatie waarmee de cursist het geval zou behandelen.
 
Cursisten die in MBL opgeleid zijn krijgen na het succesvol afleggen van het examen een certificaat, waarop vermeld staat dat elke twee jaar een vervolmakingscursus gevolgd dient te worden. Op die manier garandeert MBL de kwaliteit van de centra in het netwerk, en staat het instituut garant voor elke therapeut die de opleiding genoten heeft in Sint-Truiden.
Betaling
MBL heeft via de beheerraad beslist een strikt betaalbeleid toe te passen, om de werking, continuïteit en solvabiliteit van het instituut te garanderen. Dit betekent dat minstens 50 % van de opleidingskosten bij inschrijving van de opleiding betaald dient te worden, bij wijze van bevestiging van deelname.
 
Dit gebeurt op het volgende rekening nummer:
IBAN: BE 27 4536 3141 0173
BIC: KREDBEBB
 
De rest van het bedrag moet uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding op de bedrijfsrekening van MBL verschenen zijn. Enkel dan is de inschrijving geldig en kunnen we cursisten toelaten.
 
Bij afzegging tot zes weken voor aanvang, rekent MBL een behandelingskost van 10% van het opleidingsblok aan. In een periode korter dan zes weken bij de aanvangsdatum rekent MBL 50 % aan. Wanneer u zich afmeldt op minder dan een week voor aanvang, rekent MBL 90 % van de kosten aan.

Info

Voor verdere en meer diepgaande info kan u steeds terecht bij Didier Punie:
 
didier@mozart-brain-lab.com – 0032 11 70 55 89 – 0032 496 683 877

Theoretische en praktische onderwerpen

Thema's theoretisch gedeelte
Inhoud van de opleiding en hun respectievelijke lesuren voor het theoretische gedeelte van de opleiding in de Audio-Psycho-Fonologie volgens Prof. Tomatis:

 

Thema’s Lesuren
Ontwikkeling van het oor en van het gehoor in de evolutie 2
Anatomie: oor, zenuwsysteem 5
Fysische basisprincipes van akoestiek 2
Fysiologie en neurofysiologie van het gehoor 10
Samenwerking oor – hersenen - lichaam  
Lateraliteit, rechts – links synergie  
Pathologie en diagnostiek  
Akoestisch geëvoceerde potentialen, Brain-Mapping  
Sensomotoriek en sensomotorische integratie 4
Pre- en postnatale ontwikkeling van het oor, de hersenen en het gehoor 2
Rechter en linker hemisferen van de hersenen 4
De betekenis van het gehoor voor mensen als individuen en in de maatschappij 6
Alfred A. Tomatis, leven en werk 14
De Tomatis wetten  
Audio-Psycho-Fonologie  
Werking van de apparatuur  
Werking van de geluidsopnames  
Moederstem, Mozart, Gregoriaanse gezangen  
Psychologische luistertest 6
Interpretatie van de luistertest 30
Luistermoeilijkheden en moeilijkheden met de verweking van het gehoor in hun verscheidene vormen 12
Tinnitus - Oorsuizen  
Leesproblemen  
Schrijfproblemen  
Dyslexie  
Soorten autisme  
ADHD  
Andere problemen te behandelen met de Audio-Psycho-Fonologie methode 10
Down syndroom  
Storingen in de cerebrale ontwikkeling en hersenbeschadiging  
Zwangerschap en Tomatis  
Psychische irritaties  
Diagnostiek in de Audio-Psycho-Fonologie 6
Anamnese  
Familie test  
Baum test  
Getallen test  
Lateralisatie test  
Principes van de linguïstiek 4
Luistertherapie volgens Prof. A. Tomatis, principes en verloop 8
De Therapie apparatuur 8
Elektronisch Oor, Mozart-Brain-Activator  
hoofdtelefoons, opslag en afspeelapparatuur  
luisterapparatuur  
Therapieplanning, -herkomst en samenstelling van een luisterprogramma 28
Theoretische en praktische oefeningen 28
Luistertest  
Instellingen van de apparaten  
Bespreking van gevallen  
Luisteren met het elektronisch oor  
Schriftelijke oefeningen 3
Totale uren van theoretische opleiding 192

 

Thema's praktijk gedeelte
Thema’s praktijk gedeelte
 
Inhoud van de opleiding en hun respectievelijke lesuren voor het praktijk gedeelte van de opleiding in de Audio-Psycho-Fonologie volgens Prof. Tomatis
 
Thema’s
Lesuren
Techniek van de  A.P.F.
16
Uitvoering en interpretatie van de luistertest
50
Therapie en progamma instellingen en de uitvoering met de Mozart-Brain-Activator
45
Gesprek, anamnese gesprek, psychodynamiek
80
Mondelinge proef
1
Totale uren van praktijk opleiding
192