top of page

Het Museum

Het Tomatis museum

Het was Jozef Vervoort’s wens in MBL een museum op te richten ter ere van de grondlegger van de methode, Prof. Tomatis. Enerzijds om de visionaire wetenschapper te gedenken en te eren. Anderzijds om zijn erfenis ter beschikking te stellen van de vele opgeleide therapeuten in het MBL netwerk.

 

In aanwezigheid van Tomatis’ echtgenote Lena (+15.08.2016) huldigden Jozef en zijn team het museum officieel in op zaterdag, 26 oktober 2002. Tien maanden na Tomatis’ overlijden konden de aanwezigen zich geen mooier eerbetoon voorstellen dan het openen van een echt museum gewijd aan Tomatis en zijn speciale tak in de wetenschap: de Audio Psycho Fonologie.  

 

Duizenden boeken uit de wetenschappelijke collectie zijn verzameld, net als honderden documenten, waarvan sommige zelfs nog niet gepubliceerd zijn. Je kan in het museum ook antieke apparatuur bewonderen, zoals het elektronische oor, de voorloper van de Brain Activator, oude versies van luistertestapparatuur, Revox muziekafspeelapparatuur, koptelefoons,…

Bovendien erfde MBL veel persoonlijke voorwerpen, medailles en onderscheidingen.

Léna Tomatis zei in haar speech bij de opening van het Tomatis-museum onder andere het volgende: 

 

"Men zou kunnen zeggen, dat het museum het verleden voorstelt, dat de therapie het heden is en het onderzoek de toekomst. Maar meer werkelijk is het te zeggen dat alles de toekomst is, gedragen door de veelvoudige implicaties van een werk waaraan we hulde moeten brengen. Ik spreek over het werk van mijn echtgenoot, professor Alfred Tomatis, die ons recentelijk verlaten heeft.” 

en 

“Ik had graag een paar woordjes gezegd over dit museum, waarover we bijna twee jaar met de Vervoorts hebben gesproken. Toen Jozef ons dit idee voorstelde, raakte deze erkenning van onze carrière als onderzoeker mijn man en mij zeer diep. Het moment was gekomen om ons werk opnieuw een plaats te geven.”

bottom of page