Theorie en praktijk in opleiding

Inhoud van de opleiding en hun respectievelijke lesuren voor het theoretische gedeelte van de opleiding in de Audio-Psycho-Fonologie volgens Prof. Tomatis:

 

Thema’s Lesuren
Ontwikkeling van het oor en van het gehoor in de evolutie 1
Anatomie: oor, zenuwsysteem 4
Fysische basisprincipes van akoestiek 2
Fysiologie en neurofysiologie van het gehoor 8
Samenwerking oor – hersenen - lichaam  
Lateraliteit, rechts – links synergie  
Pathologie en diagnostiek  
Akoestisch geëvoceerde potentialen, Brain-Mapping  
Sensomotoriek en sensomotorische integratie 2
Pre- en postnatale ontwikkeling van het oor, de hersenen en het gehoor 2
Rechter en linker hemisferen van de hersenen 4
De betekenis van het gehoor voor mensen als individuen en in de maatschappij 2
Alfred A. Tomatis, leven en werk 10
De Tomatis wetten  
Audio-Psycho-Fonologie  
Werking van de apparatuur  
Werking van de geluidsopnames  
Moederstem, Mozart, Gregoriaanse gezangen  
Psychologische luistertest 6
Interpretatie van de luistertest 30
Luistermoeilijkheden en moeilijkheden met de verweking van het gehoor in hun verscheidene vormen 12
Tinnitus - Oorsuizen  
Leesproblemen  
Schrijfproblemen  
Dyslexie  
Soorten autisme  
ADHD  
Andere problemen te behandelen met de Audio-Psycho-Fonologie methode 9
Down syndroom  
Storingen in de cerebrale ontwikkeling en hersenbeschadiging  
Zwangerschap en Tomatis  
Psychische irritaties  
Diagnostiek in de Audio-Psycho-Fonologie 4
Anamnese  
Familie test  
Baum test  
Getallen test  
Lateralisatie test  
Principes van de linguïstiek 2
Luistertherapie volgens Prof. A. Tomatis, principes en verloop 5
De Therapie apparatuur 4
Elektronisch Oor, Mozart-Brain-Activator  
hoofdtelefoons, opslag en afspeelapparatuur  
luisterapparatuur  
Therapieplanning, -herkomst en samenstelling van een luisterprogramma 25
Theoretische en praktische oefeningen 25
Luistertest  
Instellingen van de apparaten  
Bespreking van gevallen  
Luisteren met het elektronisch oor  
Schriftelijke oefeningen 3
Totale uren van theoretische opleiding 160
   

Thema’s praktijk gedeelte

 
Inhoud van de opleiding en hun respectievelijke lesuren voor het praktijk gedeelte van de opleiding in de Audio-Psycho-Fonologie volgens Prof. Tomatis
Thema’s Lesuren
Techniek van de  A.P.F. 9
Uitvoering en interpretatie van de luistertest 50
Therapie en progamma instellingen en de uitvoering met de Mozart-Brain-Activator 40
Gesprek, anamnese gesprek, psychodynamiek 60
Mondelinge proef 1
Totale uren van praktijk opleiding 160