Opleiding in drie talen

Sinds 2002 organiseert het Mozart-Brain-Lab insituut opleidingen in de Audio-Psycho-Fonologie volgens Professor Tomatis in het Frans, in het Engels en in het Duits. De Franse en de Duitse opleidingen tellen telkens vier weken theorie en vier weken praktijkstage, de Engelse bestaat uit twee maal drie weken theorie en praktijk gecombineerd. Tijdens de Engelse opleiding worden er ´s avonds praktische oefeningen op de apparatuur gedaan. De opleiding eindigt met een schriftelijke en een mondelinge proef.
 
Lees meer over: