HU
Alleen voor leden
Er is enkel een therapeuten- forum in het Frans, in het Engels en in het Duits. Gelieve één van deze talen te kiezen.

Data voor opleiding in audio-psycho-fonologie


Overzicht

Mozart-Brain-Lab nl > Opleiding > MBL Ausbildung

Thema’s theoretisch gedeelte

Inhoud van de opleiding en hun respectievelijke lesuren voor het theoretische gedeelte van de opleiding in de Audio-Psycho-Fonologie volgens Prof. Tomatis:

 

Thema’s Lesuren
Ontwikkeling van het oor en van het gehoor in de evolutie 2
Anatomie: oor, zenuwsysteem 5
Fysische basisprincipes van akoestiek 2
Fysiologie en neurofysiologie van het gehoor 10
Samenwerking oor – hersenen - lichaam  
Lateraliteit, rechts – links synergie  
Pathologie en diagnostiek  
Akoestisch geëvoceerde potentialen, Brain-Mapping  
Sensomotoriek en sensomotorische integratie 4
Pre- en postnatale ontwikkeling van het oor, de hersenen en het gehoor 2
Rechter en linker hemisferen van de hersenen 4
De betekenis van het gehoor voor mensen als individuen en in de maatschappij 6
Alfred A. Tomatis, leven en werk 14
De Tomatis wetten
Audio-Psycho-Fonologie
Werking van de apparatuur  
Werking van de geluidsopnames  
Moederstem, Mozart, Gregoriaanse gezangen  
Psychologische luistertest 6
Interpretatie van de luistertest 30
Luistermoeilijkheden en moeilijkheden met de verweking van het gehoor in hun verscheidene vormen 12
Tinnitus - Oorsuizen  
Leesproblemen  
Schrijfproblemen  
Dyslexie  
Soorten autisme  
ADHD  
Andere problemen te behandelen met de Audio-Psycho-Fonologie methode 10
Down syndroom  
Storingen in de cerebrale ontwikkeling en hersenbeschadiging  
Zwangerschap en Tomatis  
Psychische irritaties  
Diagnostiek in de Audio-Psycho-Fonologie 6
Anamnese  
Familie test  
Baum test  
Getallen test  
Lateralisatie test  
Principes van de linguïstiek 4
Luistertherapie volgens Prof. A. Tomatis, principes en verloop 8
De Therapie apparatuur 8
Elektronisch Oor, Mozart-Brain-Activator  
hoofdtelefoons, opslag en afspeelapparatuur  
luisterapparatuur  
Therapieplanning, -herkomst en samenstelling van een luisterprogramma 28
Theoretische en praktische oefeningen 28
Luistertest  
Instellingen van de apparaten  
Bespreking van gevallen  
Luisteren met het elektronisch oor  
Schriftelijke oefeningen 3
Totale uren van theoretische opleiding 192
   

Thema’s praktijk gedeelte

 
Inhoud van de opleiding en hun respectievelijke lesuren voor het praktijk gedeelte van de opleiding in de Audio-Psycho-Fonologie volgens Prof. Tomatis
Thema’s Lesuren
Techniek van de  A.P.F. 16
Uitvoering en interpretatie van de luistertest 50
Therapie en progamma instellingen en de uitvoering met de Mozart-Brain-Activator 45
Gesprek, anamnese gesprek, psychodynamiek 80
Mondelinge proef 1
Totale uren van praktijk opleiding 192